ข้อมูลสถานศึกษา
ปทุมมาศวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201656503571032650357
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปทุมมาศวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Patummatwittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านหนองเหล็ก
ตำบลหนองบัวทอง
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
985919078pratummaswit@hotmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650357
Tabe 3
Tab 5