ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัวบาน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201666503901032650390
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวบาน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGBUABAN
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 บ้านหนองบัวบาน
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
buabanschool@hotmail.co.th
Tabe 3
Tab 5