ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขาม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201676503911032650391
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขาม
ชื่อ (อังกฤษ)Bankham
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 ขาม
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590184Bankham2442@gmail.com
Tabe 3
Tab 5