ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสร้างบก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201686503941032650394
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างบก
ชื่อ (อังกฤษ)BANSANGBOK
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 บ้านสร้างบก
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590302Bansangbok@gmail.comBansangbok@gmail.com
Tabe 3
Tab 5