ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201696503921032650392
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดินแดง(สีลาประชารัฐ)
ชื่อ (อังกฤษ)Bandindaeng School
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 13 บ้านดินแดง
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
boonchan2010@yahoo.co.thwww.bandindaeng.com
Tabe 3
Tab 5