ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านดู่
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201706503931032650393
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดู่
ชื่อ (อังกฤษ)BANDU SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านดู่
ตำบลหนองบัวบาน
อำเภอรัตนบุรี
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590182metee44@gmail.com
Tabe 3
Tab 5