ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแคน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201716504821032650482
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแคน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khaen School
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 แคน
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-145757redfield939@homail.comdata.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650482
Tabe 3
Tab 5