ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201726504831032650483
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAYOM (NIYOMSUKSAWITTAYA )
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 นายม
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069517nayom 2552 @ gmail.comwww.nayom.school.co.th
Tabe 3
Tab 5