ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแคนน้อย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201736504841032650484
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแคนน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)bankhaennoi
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 แคนน้อย
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590251cannoi2484@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650484
Tabe 3
Tab 5