ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนจาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201746504851032650485
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนจาน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonchan school
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 โนนจาน
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590375janschool@outlook.co.th
Tabe 3
Tab 5