ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองขุนศรี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201756504861032650486
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองขุนศรี
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongkhunsi
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 หนองขุนศรี
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
065-9878359--
Tabe 3
Tab 5