ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสร้างแก้ว
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201766504871032650487
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสร้างแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Bansangkaeo School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 สร้างแก้ว
ตำบลแคน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069519porpan2543@gmail.com
Tabe 3
Tab 5