ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนานวน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201776504881032650488
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนานวน
ชื่อ (อังกฤษ)nanuan
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 นานวน
ตำบลนานวน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590146bannanuan@gmail.comsites.google.com/view/nanuanschool
Tabe 3
Tab 5