ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวนา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201786504901032650490
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuana
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 หัวนา
ตำบลนานวน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
819990731banhuana178school@gmail.com
Tabe 3
Tab 5