ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านตาเพชร
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201796504911032650491
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านตาเพชร
ชื่อ (อังกฤษ)BANTAPET SCHOOL
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 ตาเพชร
ตำบลนานวน
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590099bantapetschool.blogspot.com
Tabe 3
Tab 5