ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัวแดง
/ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201806504801032650480
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbuadang School
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 หนองบัวแดง
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590170buadangsc@gmail.combuadangsc.net
Tabe 3
Tab 5