ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนเปือย
#เรียนรวมทุกชั้น
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201816504811032650481
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเปือย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonpuai
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 โนนเปือย
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
Tabe 3
Tab 5