ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโพนโก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201826504771032650477
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนโก
ชื่อ (อังกฤษ)BAN PHONGO
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 โพนโก
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-503599phongo2558@gmail.com
Tabe 3
Tab 5