ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเป้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201836504781032650478
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเป้า
ชื่อ (อังกฤษ)banpao
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 เป้า
ตำบลโพนโก
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590378paoschool123@gmail.com
Tabe 3
Tab 5