ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านทัพไทย
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201856504761032650476
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านทัพไทย
ชื่อ (อังกฤษ)BANTUPTHAI
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านทัพไทย
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
862473404purimprajong0943898598@gmail.com
Tabe 3
Tab 5