ข้อมูลสถานศึกษา
สนมศึกษาคาร
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201866504711032650471
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สนมศึกษาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)sanomsuksakarn school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 สนม
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0 4458 9055
Tabe 3
Tab 5