ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาศรีสุข
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201876504721032650472
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาศรีสุข
ชื่อ (อังกฤษ)Nasrisuk School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 นาศรีสุข
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44589299sutthiwan1982@gmail.comhttps://www.facebook.com/nasrisukschool
Tabe 3
Tab 5