ข้อมูลสถานศึกษา
วัดบึงบ้านสนม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201886504731032650473
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดบึงบ้านสนม
ชื่อ (อังกฤษ)watbuengbansanom
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 11 บ้านสนม
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44589056nwb.school@gmail.com
Tabe 3
Tab 5