ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโสกแดง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201896504741032650474
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansokdaeng
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 โสกแดง
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
shorturl.asia/VW2Dz
Tabe 3
Tab 5