ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสำโรงประชารัฐ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201906504751032650475
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำโรงประชารัฐ
ชื่อ (อังกฤษ)BANSAMRONGPRACHARAT
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 9 สำโรง
ตำบลสนม
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590147krusumalee12@gmail.com
Tabe 3
Tab 5