ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองระฆัง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201916504951032650495
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองระฆัง
ชื่อ (อังกฤษ)NONGRAKANG
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 8 หนองระฆัง
ตำบลหนองระฆัง
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
812657924Nongrakung.NRK@gmail.com
Tabe 3
Tab 5