ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาดี
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201926504961032650496
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)BAN NADEE
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 บ้านนาดี
ตำบลหนองระฆัง
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
bannadeeschool9@gmail.comwww.bannadee.surin2.com/
Tabe 3
Tab 5