ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสะทืด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201936505001032650500
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะทืด
ชื่อ (อังกฤษ)sataed
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 สะทืด
ตำบลหนองระฆัง
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
852025954PollSaytong19@gmail.com
Tabe 3
Tab 5