ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอาเลา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201956504981032650498
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาเลา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Arlao School
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 อาเลา
ตำบลหนองอียอ
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
081-7965354aucharapon@yahoo.com
Tabe 3
Tab 5