ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนนเซียง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201966504991032650499
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเซียง
ชื่อ (อังกฤษ)bannonziang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 โนนเซียง
ตำบลหนองอียอ
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069529nonziangschool2013@gmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650499
Tabe 3
Tab 5