ข้อมูลสถานศึกษา
ผาแดงวิทยา
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201976504941032650494
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ผาแดงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)phadaengwittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 สองห้อง
ตำบลหัวงัว
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
086-2535890phadaeng01@gmail.com
Tabe 3
Tab 5