ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกาพระ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201986504921032650492
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกาพระ
ชื่อ (อังกฤษ)bankapra
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 กาพระ
ตำบลหัวงัว
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
862606337kapra492@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1032650492
Tabe 3
Tab 5