ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองครก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320201996504931032650493
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองครก
ชื่อ (อังกฤษ)nongkrog
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 หนองครก
ตำบลหัวงัว
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
085-4887298nongkrog687@gmail.com
Tabe 3
Tab 5