ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหัวงัว
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202006504891032650489
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวงัว
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUANGUA
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 หัวงัว
ตำบลหัวงัว
อำเภอสนม
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-557088Tansilawittaya@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650489
Tabe 3
Tab 5