ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเซียงซิน - โนนดู่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202026507381032650738
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเซียงซิน - โนนดู่
ชื่อ (อังกฤษ)SEAINGSIN-NONDU
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 เซียงซิน
ตำบลคำผง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590005nonduschool@gmail.com202.143.189.167/ssnd/
Tabe 3
Tab 5