ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงหนองตาด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202036507391032650739
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงหนองตาด
ชื่อ (อังกฤษ)ban muangnongtard school
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 ม่วง
ตำบลคำผง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590003wirote_sara@hotmail.commuangnongtard.siam2web.com
Tabe 3
Tab 5