ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอาพืด
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202046507401032650740
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาพืด
ชื่อ (อังกฤษ)Arphuet
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 อาพืด
ตำบลคำผง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44727373
Tabe 3
Tab 5