ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202056507471032650747
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนน(นิยมศาสตร์ศึกษา)
ชื่อ (อังกฤษ)bannon(niyomsartsueksa)
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 หนองไผ่
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
857447501surapon3547@gmail.comwww.nonnys.info
Tabe 3
Tab 5