ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านขี้เหล็ก
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202066507481032650748
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขี้เหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)kheelek(kururatbumrung) school
หมู่ที่14
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 14 หนองบัวดำ
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590008
Tabe 3
Tab 5