ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองบัวงาม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202076507491032650749
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวงาม
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nong Bua Ngam
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 หนองบัวงาม
ตำบลโนน
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
098-0960991smartBng59@gmail.comwww.facebook.com/smartBngsch59
Tabe 3
Tab 5