ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านม่วงหวาน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202106507461032650746
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านม่วงหวาน
ชื่อ (อังกฤษ)BANMOUNGWAN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 บ้านม่วงหวาน
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44590010banmaungwan@gmail.com
Tabe 3
Tab 5