ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านค้อ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202116507441032650744
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)bankhoschool
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 1 ค้อ
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-069164pik_srisaart@hotmail.com
Tabe 3
Tab 5