ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านก้านเหลือง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202126507451032650745
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านก้านเหลือง
ชื่อ (อังกฤษ)KANLAENG
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 4 บ้านก้านเหลือง
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590012
Tabe 3
Tab 5