ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านระเวียง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202136507411032650741
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านระเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Rawiang Rattanakitwittaya
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 12 นกเค้า
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590011www.banrawiang.ac.th
Tabe 3
Tab 5