ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านซาต(มงคลวิทยา)
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202146507421032650742
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซาต(มงคลวิทยา)
ชื่อ (อังกฤษ)Bansat Mongkolvitthaya
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 10 ซาต
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
898006058bansad.sc@gmail.com
Tabe 3
Tab 5