ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองหว้า
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202156507431032650743
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)Nongwa
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 หนองหว้า
ตำบลระเวียง
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590014
Tabe 3
Tab 5