ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองเทพ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202166507521032650752
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเทพ
ชื่อ (อังกฤษ)nongthep school
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 2 หนองเทพ
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
815498761nongthep57@hotmail.comdata.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650752
Tabe 3
Tab 5