ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านอีโสดหนองผาง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202176507531032650753
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอีโสดหนองผาง
ชื่อ (อังกฤษ)Esodnongphangschool
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 6 อีโสด
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590017
Tabe 3
Tab 5