ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านผำ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202186507541032650754
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านผำ
ชื่อ (อังกฤษ)banphum
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 7 ผำ
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590015Banphumschool@hotmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650754
Tabe 3
Tab 5