ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านสำโรง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
320202196507551032650755
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสำโรง
ชื่อ (อังกฤษ)bansumrong
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 3 สำโรง
ตำบลหนองเทพ
อำเภอโนนนารายณ์
จังหวัดสุรินทร์
รหัสไปรษณีย์32130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
044-590107sumrong2303@gmail.comhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1032650755
Tabe 3
Tab 5